παρα-λειπτικός

[487] παρα-λειπτικός, ή, όν, vorbeilassend, μέϑοδος, praeteritio, Rhett.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 487.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: