παρα-λυτρόω

[488] παρα-λυτρόω, daneben, dabei gegen Lösegeld freigeben, ὁ παραλυτρούμενος ist der Titel einer Comödie des Sotad., Ath. IX, 368 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 488.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: