παρα-λήγω

[487] παρα-λήγω, daneben stillen, beruhigen (?). – Intr. daneben aufhören, bes. bei Gramm. ἡ παραλήγουσα, die vorletzte Sylbe; auch ὁπότε τῷ ι παραλήγει, wenn in der vorletzten Sylbe ein ι ist, Hdn. περὶ μον. λ. p. 20, 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 487.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: