παρα-μίσγω

[490] παρα-μίσγω, = παραμίγνυμι; ὕδωρ, Her. 1, 203; Hippocr.; ἅλμην παραμισγομένην τῷ ποτῷ, Ath. X, 458 s.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 490.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: