παρα-μηκύνω

[489] παρα-μηκύνω, länglich machen, in die Länge ziehen, zaudern, Ath. XI, 502 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 489.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: