παρα-μιμνήσκομαι

[490] παρα-μιμνήσκομαι (s. μιμνήσκω), dabei, gelegentlich sich erinnern, erwähnen, παρεμνήσω γὰρ αὖ τῆς πατροφόντου μητρός, Soph. Tr. 1114. – Perf., τῶν οὐ παραμέμνημαι, Her. 7, 96. 99, einer Sache bei einer andern gedenken.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 490.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: