παρα-νέομαι

[491] παρα-νέομαι, daneben vorübergehen, -fahren, πολέας παρανεῖσϑε κολωνούς, Ap. Rh. 2, 357.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 491.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: