παρα-νέω [2]

[491] παρα-νέω, fut. -νήσω (s. νέω), dabei anhäufen, ion. auch παρανήω u. παρανηνέω, σῖτον παρενήνεον ἐν κανέοισιν, Od. 1, 147. 16, 51, wie Ap. Rh. 1, 1123.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 491.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: