παρα-ξύν-εσις

[492] παρα-ξύν-εσις, , = παρασύνεσις, u. so die andern Zusammensetzungen mit παραξυν –, s. παρασυν –.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 492.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: