παρα-ξύω

[492] παρα-ξύω (s. ξύω), daneben, an der Seite abschaben, glätten, b. Paul. Sil. 51 (VI, 65) von dem Bleistifte, ὃς ἀτραπὸν οἶδε χαράσσειν ὀρϑὰ παραξύων ἰϑυτενῆ κανόνα. – Dah. daran hinstreifen, nahe daran gränzen, c. acc., Longin. 31, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 492.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: