παρα-παιδ-αγωγέω

[492] παρα-παιδ-αγωγέω, anders erziehen, gew. etwas Schlimmes, Verdorbenes allmälig abändern und verbessern, auch abmahnen, καὶ μεϑαρμόττειν καὶ πρὸς τὸ καϑαρὸν τῆς διαίτης μεϑιστάναι, Luc. Nigr. 13; Plut. u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 492.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: