παρα-πειράομαι

[493] παρα-πειράομαι, einen leichten Versuch machen, Διός, Pind. Ol. 8, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 493.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: