παρα-πειστικός

[493] παρα-πειστικός, ή, όν, geschickt Jemanden zu beschwatzen, durch listiges Zureden zu gewinnen, ῥήτωρ, Poll. 4, 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 493.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: