παρα-πετάννῡμι

[493] παρα-πετάννῡμι (s. πετάννυμι), daneben ausbreiten, durch einen Vorhang bedecken; τῆς παραπεπετασμένης αὐλαίας, Pol. 33, 3, 2; öfter bei sp. D.; παραπέπταται ἰσϑμός, D. Per. 98, öfter; Arat. 312 ὁ δέ οἱ παραπέπταται ὄρνις ἀσσότερον βόρεω, er schwebt mit ausgebreiteten Flügeln daneben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 493.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: