παρα-πηδάω

[493] παρα-πηδάω, daneben-, vorüberspringen, Sp.; übertr., τοὺς νόμους, übertreten, Aesch. 3, 192; – anspringen, von Hunden, Xen. Cyn. 6, 22; – wie παρέρχεσϑαι, auf die Rednerbühne springen, S. Emp. adv. eth. 53.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 493.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: