παρα-πλανάω

[494] παρα-πλανάω, = Vorigem, Schol. Aesch. Eum. 104 u. Sp.; auch intrans., Schol. Ar. Eq. 806.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 494.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: