παρα-πλευρίδια

[494] παρα-πλευρίδια, τά, die Bedeckung der Seiten an den Streitrossen, Xen. Cyr. 6, 4, 1; vgl. Poll. 2, 167.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 494.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: