παρα-πλήθω

[494] παρα-πλήθω, daneben voll sein; so erklärt man als Tmesis παρὰ δὲ πλήϑωσι τράπεζαι Od. 9, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 494.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: