παρα-πνέω

[495] παρα-πνέω (s. πνέω), daneben wehen, durch eine Nebenöffnung wehen, od. die eingeschlossene Luft auslassen, ἵνα μή τι παραπνεύσῃ ὀλίγον περ Od. 10, 24, u. einzeln bei Sp., bei denen es auch heißt »daneben nach Etwas riechen«, einen Nebengeruch haben, τινός, wovon.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 495.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: