παρα-πορεύομαι

[495] παρα-πορεύομαι, nebenhergehen, Arist. H. A. 6, 24; begleiten, D. Hal. 7, 9, wie D. Sic. 18, 67: Plut. Cam. 32; vorbeigehen, λόφον, ὑφ' ὃν ἔδει παραπορευϑῆναι, Pol. 2, 27, 5; παρά τι, 3, 14, 6; auch παραπορευϑεὶς τὸν χάρακα, 3, 99, 5; Sp., wie N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 495.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: