παρα-ρᾳθυμέω

[496] παρα-ρᾳθυμέω, παραραίνω u. ä., s. παραῤῥᾳϑυμέω, παραῤῥαίνω u. ä.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 496.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: