παρα-σαλεύω

[497] παρα-σαλεύω, daneben schwenken, erschüttern, Philo u. a. Sp.; auch übertr., wie νόμους u. ä.; – u. intrans., schwanken, unruhig sein (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 497.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: