παρα-σκέπτομαι

[498] παρα-σκέπτομαι, bei Schol. Il. 16, 361 Erkl. von σκέπτομαι, soll wohl περισκέπτομαι heißen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 498.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: