παρα-σοφίζομαι

[499] παρα-σοφίζομαι, seine Weisheit, Kunst od. Geschicklichkeit schlecht, am unrechten Orte anbringen, Ath. IV, 137 f u. Sp.; παρασοφίζεσϑαι τὸν ἰατρόν, klüger sein wollen als der Arzt, Arist. rhet. 1, 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 499.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: