παρα-σπορά

[499] παρα-σπορά, , das Danebensäen, Beimischen, τοῦ μιχϑέντος, Sext. Emp. pyrrh. 1, 46.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 499.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: