παρα-στορέννῡμι

[500] παρα-στορέννῡμι (στορέννυμι), daneben, dabei hinbreiten, ἐγώ σε παραστορῶ (fut., Schol. erkl. ἐκτενῶ), Ar. Equ. 481, mit einer Anspielung auf das Leder.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 500.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: