παρα-στρατο-πεδεύω

[500] παρα-στρατο-πεδεύω, dabei das Lager aufschlagen, πόλει, Pol. 3, 17, 4, ἀλλήλοις, 3, 112, 6, τοῖς βεβοηϑηκόσι, 2, 6, 3; D. Hal. 9, 24; Plut. Camill. 37 u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 500.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: