παρα-συν-άγω

[501] παρα-συν-άγω (s. ἄγω), widergesetzlich u. heimlich versammeln, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 501.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: