παρα-σφαγίς

[501] παρα-σφαγίς, ίδος, ἡ, der Theil neben der Kehle, Poll. 2, 133.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 501.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: