παρα-σχεδόν

[501] παρα-σχεδόν, adv., daneben, nahe dabei, auch von der Zeit, VLL. erkl. παραυτίκα, z. B. Nic. Th. 799; Ap. Rh. 1, 354 u. öfter; – beinahe, D. Hal. 7, 45.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 501.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: