παρα-σχοίνισμα

[501] παρα-σχοίνισμα, τό, daneben oder davor gezogenes Seil, Poll. 7, 160.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 501.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: