παρα-σύν-θετος

[501] παρα-σύν-θετος, bes. τὰ παρασύνϑετα, Wörter, die von zusammengesetzten abgeleitet od. gebildet sind, Gramm., auch adv.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 501.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: