παρα-τίλλω

[503] παρα-τίλλω, die Haare an den Nebentheilen (nicht am Kopfe), unter den Achseln und wo es sonst welche giebt, ausrupfen, wie es üppige Weichlinge u. Frauen zu thun pflegten, oft bei Ar., vgl. Lys. 89. 151, ὀρχηστρίδες ἄρτι παρατετιλμέναι Ran. 516; Plat. com. bei Ath. X, 442 a u. Sp., wie Luc. adv. ind. 23; allgemein ist es wohl Ar. Ach. 31 neben ἀπορῶ zu nehmen. – Als Strafe für ertappte Ehebrecher kommt es bei Ar. Plut. 168 vor. – Παρατιλτέον, Clem. Al.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 503.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: