παρα-τελ-ωνέομαι

[502] παρα-τελ-ωνέομαι, eine Zolldefraudation begehen, Diog. L. 4, 46.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 502.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: