παρα-τηρητικός

[503] παρα-τηρητικός, ή, όν, zum Beobachter od. zum Beobachten, Bemerken gehörig, Sp., wie Ptolem., auch adv.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 503.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: