παρα-τράγ-ῳδος

[503] παρα-τράγ-ῳδος, ein wenig, oder zur Unzeit tragisch, pomphaft übertrieben; καὶ ϑεατρικὴ λέξις Plut. de educ. puer. 9 g. E.; Longin. de sublim. 3, 1 οὐ τραγικὰ ἔτι ταῦτα, ἀλλὰ παρατράγῳδα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 503.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: