παρα-τράχηλος

[503] παρα-τράχηλος, den Kopf auf die Seite hangen lassend, Tzetz.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 503.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: