παρα-τρόχιος

[504] παρα-τρόχιος, neben dem Rade, Poll. 1, 147, τὰ δ' ἐπανεστηκότα δερμάτια περὶ τὸν ἄξονα, κατὰ τὰ παραξόνια, παρατρόχια.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 504.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: