παρα-τρύζω

[504] παρα-τρύζω (s. τρύζω), daneben, dabei zwitschern, VLL., die παραφωνέω erkl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 504.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: