παρα-τυπόω

[505] παρα-τυπόω, verprägen, falsch oder ungenau bilden, münzen, ἀργύριον παρατετυπωμένον, Poll. 3, 86; Sp. auch übertr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 505.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: