παρα-φορέω

[506] παρα-φορέω, = παραφέρω; ἅπαντα γάρ σοι παρεφόρουν, vorsetzen. Ar. Equ. 1215; παραφορέεται., Her. 1, 133; u. med., für sich zusammentragen, sammeln, παραφορήσασϑαι χύδην, Plat. Legg. IX, 858 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 506.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: