παρα-φορτίζομαι

[507] παρα-φορτίζομαι, daneben oder dazu aufladen, Poll. 2, 139; mit hineinnehmen, auch übertr., τῷ λόγῳ, Plut. educ. lib. 11 E.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 507.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: