παρα-φραστικός

[507] παρα-φραστικός, ή, όν, umschreibend und erklärend, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 507.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: