παρα-φρυκτωρεύομαι

[507] παρα-φρυκτωρεύομαι, dem Feinde verrätherisch ein Feuersignal geben, πολεμίοις, Lys. 13, 67.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 507.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: