παρα-φωνέω

[507] παρα-φωνέω, daneben (leise) sagen, Plut. reg. apophth. p. 109.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 507.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: