παρα-χάραγμα

[508] παρα-χάραγμα, τό, falsches Gepräge, falsche Münze, Sp., auch übertr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 508.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: