παρα-χαλάω

[508] παρα-χαλάω (s. χαλάω), daneben durchlassen, ἐάν τι παραχαλᾷ, vom Schiffe, wenn es Wasser durchläßt, leck ist, Ar. Equ. 434; – nachlassen, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 508.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: