παρα-χώννῡμι

[508] [508] παρα-χώννῡμι (s. χώννυμι), dabei oder daneben aufschütten, aufdämmen, χῶμα παρέχωσε, Her. 1, 185.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 508-509.
Lizenz:
Faksimiles:
508 | 509
Kategorien: