παρα-χώρημα

[509] παρα-χώρημα, τό, die Sache, worin man nachgiebt oder weicht (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 509.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: