παρα-ψάω

[509] παρα-ψάω (s. ψάω), an der Seite leicht reiben oder streichen, τὰς τρίχας, die Haare an den Kopf streichen, Poll. 4, 152.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 509.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: